Aktuellt

Aktuellt


2021.08.02

Årsmötet är lördagen 21 augusti i Björkängsgården kl 11.00

Föredragningslista, motioner m.m ligger nu ute under "Inloggning" fliken


2021.6.02

Årsmötet är i år framflyttat till preliminärt  2021.08.21. Trots att FHM släppt lite på restriktionerna så hoppas vi på fler lättnader så att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att närvar. Kallelse via anslagstavlor, FB och hemsida kommer i god tid.

Styrelsen hälsar alla medlemmar en

Varm och Fin sommar2021.04.26

Vi kommer få besök av lite får i Björkäng en tid.

Törlans lantbruk har ihop med länstyrelsen fått tillstånd av markägaren att hängna in marken söder om Ålyckevägen ( Gamla midsommarängen) och sätta ut får där på bete för att bekämpa invasiva arter som finns i området.

Fåren blir förhoppningsvis ett trevligt inslag i vår närhet som säkert kommer uppskattas av många.


2021.04.26

Inom kort kommer det att utföras omfattande grävningsarbeten i norra delen av Björkäng.

Arbetena beror på att Varbergs energi (VBE ) tar över fiberanslutningen och man kommer då att lägga ner nya fiberrör, då de som fiberföreningen tidigare anlade ej klarar kraven som VBE kräver. I samband med detta kommer även VBE att förstärka elnätet.

Arbetet kommer starta på Björktrastvägen då denna ska beläggas inom kort.

Vi vill rekommendera varje fastighetsägare att märka ut ev. egna vattenledningar som ligger grunt ( ej kommunalt vatten) utanför resp tomt.

Övriga ledningar / kablar märker entrepenören ut.

Liknande arbeten kommer att utföras på södra delen senare i år eller nästa år.

Hoppas alla har överseende med olägenheten detta medför.


2021.04.09

Tyvärr måste vi meddela nedan:

Höråsens Plantskola har nya ägare. De nya ägarna vill inte förnya det rabattavtal vi tidigare haft med plantskolan. 

Styrelsen


2021.03.21

Vårstädningen inställd

Med rådande Coronarestriktioner så tvingas styrelsen även i år att ställa in Vårstädningen.

Men styrelsen har beställt uppgrusning av vägarna i området till strax efter Påsk. Eftersom vi inte gemensamt kan hjälpas åt med att fylla de ”potthål” som bildats i vägarna i vinter så vill vi att var och en eller tillsammans med någon hjälps åt med att fylla upp de ”potthål” som finns utanför er fastighet. Blir inte hålen fyllda så kvarstår ”potthålet” även efter uppgrusningen. Norra området har grushög bakom Gamla Motellet där Anemonvägen börjar och södra området har grushög i korsningen Ålyckevägen - Paradisvägen

Vi har nu ca 2 veckor på oss att ”fixa” vägarna före uppgrusningen.


Styrelsen tackar för er hjälp och önskar alla en Glad Påsk2021.03.21

Vi har fått info om att Kattegatt leden förbi vårt område ska börja att byggas under 2021 och vara färdig 2022.

Gränsutmärkning och utstakning kommer att ske under våren/ sommaren.

Leden kommer att dras på östra sidan utefter länsväg 768.

Ett efterlängtat besked, då en säker cykelled mot både Varberg och Falkenberg varit "på G" en längre tid.


Styrelsen.


2020.11.24

Nu när vi går mot sämre väder så har vägarna en tendens till att få "potthål".

Skulle sådana finnas utanför er fastighet ser vi gärna att ni hjälper till med att fylla upp dessa.

Grushögar finns för norra området bakom gamla Motellet och för södra området i korsningen Ålyckevägen - Paradisvägen.         

Mvh Styrelsen


2020.06.03

Kallelse till att deltaga i Årsmöte i Stugägareföreningen. Lördagen 4 Juli kl 11.00 Björkängsgården. Föredragningslista kommer att läggas ut på hemsidans inloggningsdel efter att motionstiden löpt ut.


Det gemensamma Midsommarfirandet ställs in, men stången kommer att kläs och resas som vanligt kl 11.00. Sedan är ALLA välkomna att ta med barn och barnbarn för att i egen regi dansa kring stången under dagen.2020.01.14

Kallelse till att deltaga i Årsmöte Vattenrådet. Bland annat kommer det upp om badvattnet i Björkäng. Se mer under fliken "Föreskrifter/Bad" i menyn.


2019.12.05

Deltagande i nyss bildat Vattenråd. Föreningen har fått sig tillsänd nedan förfrågan:


Hej!

 

Vi hade ett andra möte för några veckor sedan och bildar nu en arbetsgrupp som lägger grunden för förslag till styrelse, organisationsform etc.

Arbetsgruppen är just nu 6 personer och vi skulle gärna vilja få in några till och gärna ha så bred representation i gruppen som möjligt och gärna någon från Björkängs stugägarförening.

 

Arbetsgruppen träffas klockan 18.30 torsdag 12 december (plats ej bestämd än, men i TURs avrinningsområde).

 

Vi tror att det räcker med ett arbetsgruppsmöte innan årsmötet som planeras i början av 2020. Jag och Harald kommer ta fram förslag på organisationsform, stadgar etc. och kommer vara med och samordna vattenrådet under 2020.

 

Jag undrar om någon från Björkäng kan tänka dig att ingå i arbetsgruppen, och/eller i styrelsen för vattenrådet?

 

Om man ser på hur de andra vattenråden i området arbetar, så är det två medlemsmöten per år (alla) + möten i de eventuella arbetsgrupper/undergrupper som bildas (består inte av styrelsen) + ca 5 styrelsemöten/år.

 

Jag tror det kommer bli en bra kraft – det nya vattenrådet, och vi hoppas på att få en fortsatt bredd i engagemanget.

Ring gärna om du vill J

 

 

Vänliga hälsningar

 

Lina Floer

Åtgärdssamordnare vatten

0766-97 24 48

Torsholmsvägen 3, 311 50 Falkenberg


 


2019.10.27

Nu när vi går in i regnperioden bildas lätt "potthål" i våra grusvägar. Har ni "potthål" i er väg kan vi väl hjälpas åt att fylla i dessa. Grushögar finns för norra området bakom gamla Motellet och för södra området i korsningen Ålyckevägen - Paradisvägen2019.09.18

Information om Badvattnet och vad Varbergs Kommun har gjort / gör. Finns under "Inloggning"


2019.06.24

Föredragningslista och Proposition finns på Inloggningssidan


2019.06.01

Årsmöte i föreningen hålls Lördagen 6 Juli 2019 Kl 11.00. Kom i tid. Som vanligt håller vi till i Björkängsgården.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 22 Juni 2019.

Föredragningslista, ev. motioner samt proposition kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida under fliken "Inloggning" efter motionstidens utgång.

Alla medlemmar hälsas Välkomna

Styrelsen2019.05.01

Avskjutning Råkor. Varbergs Kommuns jägare har tillstånd att skjuta Råkor från Björkängsgården. Avskjutning kommer att ske under maj månad.
2019.03.15

Vårstädning i området. Långfredag 11.00 i korsningen Ålyckevägen - Paradisvägen. Vi städar allmänna ytor,  fixar med vägarna. Ta med räfsa, skottkärra, släpkärra om ni har detta, skyffel. Efteråt samlas vi och grillar tillsammans.2018.12.22

God Jul

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År


2018.06.09

Årsmöte

Föreningen kommer att hålla årsmöte

Lördagen 14 Juli  2018 Kl 11.00 i Björkängsgården

Motioner skall  vara styrelsen tillhanda senast 23 Juni

Föredragningslistan finns under "Inloggning" fliken.

Styrelsen hälsar alla välkomna.2018.03.28

Vårstädning inställd på Långfredag.

Vi tar nya tag 1 Maj.

Vi samlas i korsningen Ålyckevägen / Paradisvägen på

Första maj kl 11.00

Tag med  räfsa, skyffel, skottkärra, släpkärra till bil ni som har. Så städar vi upp i området.

Efteråt så samlas vi igen för lite korvgrillning o tjöt.

Alla hälsas välkomna av styrelsen.
2018.02.25

Vårstädning.

Vi samlas i korsningen Ålyckevägen / Paradisvägen på Långfredag 30 mars kl 11.00

Tag med  räfsa, skyffel, skottkärra, släpkärra till bil ni som har. Så städar vi upp i området.

Efteråt så samlas vi igen för lite korvgrillning o tjöt.

Alla hälsas välkomna av styrelsen.2017.12.17

Vi är en ideell förening och för att hålla nere vägunderhållskostnaderna måste vi tillsammans hjälpas åt ibland. Som förutsättning för detta har vi lagt ut bärlagergrus på två ställen i området. Tag gärna en spann / skottkärra och hämta grus i dessa högar och fyll upp hålorna.

Längre fram på året så kommer vi “sladda” och grusa upp vägarna, men fram tills dess måste vi hjälpas åt.

Grus finns i korsningen Anemonvägen / Björktrastvägen (bakom motellet) och en i korsningen Ålyckevägen / Paradisvägen.

Styrelsen.2017.12.17

God Jul & Gott Nytt År

Styrelsen hälsar alla medlemmar en

God Jul & Gott Nytt År


2017.06.25

Årsmöte

Föreningen kommer att hålla årsmöte .

Lördagen 8 Juli  2017 Kl 11.00 i Björkängsgården

Föredragningslista finns under "Inloggning"

Styrelsen hälsar alla välkomna.2017.06.10

Midsommarfirande. Dans runt stång och  lotterier med många fina priser.

OBS! Föreningen har sitt firande på Sydvägen. Inte ihop med campingens firande.
2017.05.28

Årsmöte

Föreningen kommer att hålla årsmöte

Lördagen 8 Juli  2017 Kl 11.00 i Björkängsgården

Motioner skall  vara styrelsen tillhanda senast 10 Juni

Föredragningslista finns under "Inloggning"

Styrelsen hälsar alla välkomna.


2017.04.14

Stort tack till alla som ställde upp på Vårstädningen. Vilken uppslutning.

Styrelsen2017.04.11

OBS! Samlingsplats för VÅRSTÄDNINGEN ändrad. Vi samlas i korsningen  Ålyckevägen och Paradisvägen. Långfredag kl 11.002017.03.17

Skjutning av Råkor

En minskning av  Råkbeståndet kommer att ske de närmsta veckorna.

Vid skjutningen kan höga smällar förekomma.

Skjutningen sker av kommun och polis godkänd jägare.VÅRSTÄDNING

På Långfredagen  2017 så har vi vår årligen återkommande Vårstädning i området.

Vi samlas på Björkängsgården kl 11.00

Efter att vi är klara så återsamlas vi för lite korvgrillning, dricka, öl o trevlig samvaro.

Ta med skottkärra, räfsa, skyffel, sopsäck

Styrelsen2017.03.06 

AnneCharlotte Berggren har bidragit med 2 nya bilder från Björkäng på 50-talet. Bilderna finns i Galleriet under Björkäng Förra Seklet.

Någon mer som har  bilder anno decimal från Björkäng. Skicka in så lägger vi ut dessa.2016.12.17

Sydvägens beläggning

Äntligen har vi fått belagt Sydvägen med en beläggning vi hoppas ska hålla i många år med minimalt underhåll.


Samtidigt gjordes en beläggning på delar av Gravandsvägen, något som de boende  utmed vägen själva bekostade .


2016.05.29

Årsmöte

Föreningen kommer att hålla årsmöte

Lördagen 2 Juli  Kl 11.00 i Björkängsgården

Motioner skall  vara styrelsen tillhanda senast 10 Juni

Föredragningslista finns under "Inloggning"

Styrelsen hälsar alla välkomna.


2016.04.30

Vårstädningen avklarad

Styrelsen tackar samtliga som mötte upp för vårstädning av Björkängs  allmänna ytor.  Vi var drygt 25 st som  hjälptes åt. Vi avslutade med gemensam grillning. Kolla under Galleri fliken för lite bilder från  sammankomsten.2016.04.27

Skjutning av Råkor

En minskning av  Råkbeståndet kommer att ske de närmsta veckorna.

Vid skjutningen kan höga smällar förekomma.

Skjutningen sker av kommun och polis godkänd jägare.2016.04.26

Nytt Rabattavtal  hos

Cykelhuset Fredrik Fåglum AB i Varberg.

Föreningen har  slutit ytterligare ett rabattavtal för föreningens medlemmar. Mot uppvisande av  giltigt medlemskort kommer föreningens medlemmar att kunna köpa cyklar, reservdelar m.m. till mycket förmånliga priser. Rabattens storlek hittar ni under fliken "Inloggning"2016.04.24

Vårstädning 2016

Valborgsmässoafton 30 april kl 11.00 samlas vi vid Björkängsgården. Medtag skottkärra, räfsa, kratta o annan lämplig utrustning .

När vi är klara så  återsamlas vi och grillar lite.2016.02.21

Vårstädning 2016

Eftersom påsken i år kommer så tidigt så  flyttar vi fram föreningens gemensamhetsaktivitet Vårstädningen till Valborgsmässoafton 30 april.2016.02.01

Kattegattleden

 

Nytt förslag  från Trafikverket på Kattegattledens dragning förbi Björkäng.

Gå till fliken Kattegattleden för länkar m.m.2016.01.31

Medlemsavgift 2016

 

Inbetalningsavi för 2016 års medlemsavgift är under utsändning. Ni som meddelat oss er mailadress får avin via mail. För övriga kommer den med posten under närmsta veckan. Efter att vi erhållit betalningen så kommer ni att få ett brev med ert medlemskort samt inloggningsuppgifterna till föreningens hemsida, inloggnings-delen.2015.12.07

God Jul & Gott Nytt År

 

Styrelsen önskar alla medlemmar  GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.2015.12.07

Medlemsavgift 2016

 

Inbetalningsavi kommer att sändas ut under januari 2016. Efter att inbetalning skett kommer medlemskort och inloggningsuppgifter för hemsidan att skickas ut.2015.12.07

Sydvägen

 

Sydvägen kommer under våren 2016 att beläggas med samma typ av beläggning som gjordes på "Kärragärde"-vägen under 2015. Beslut härom fattades på senaste styrelsemötet.2015.12.07

Vildrosvägen

 

Före sommaren uppmanades föreningen att skylta om "vår" del av Vildrosvägen till Södra Vildrosvägen. Styrelsen har under hösten ställt en fråga till  Varbergs Kommun ifall      Södra Vildrosvägen kommer att stängas av för genomfart till Norra Vildrosvägen. Detta kommer enligt kommunen inte att ske.2015.07.18

Föreskrifter

 

Under fliken föreskrifter har vi samlat diverse föreskrifter som gäller allmänt  i Varbergs Kommun.2015.07.06

Brobygge

Bron är nästan klar. På  tisdag 7 Juli  ca kl 12.00 kommer bron att öppnas igen. Bilder på ombyggnaden finns på Galleri sidan.


2015.06.29

Västra Bron över Törlan

Västra bron, träbron,  är i så dåligt skick att vi i styrelsen beslutat att bygga en ny bro. Den nya bron kommer att se likadan ut, dock med något kraftigare balkar undertill.  Vi har fått beslut från Länstyrelsen om att det är Ok att göra en ny bro på befintligt  ställe i befintliga brofundament.

Under arbetet  som beräknas ske under vecka 28 kommer bron att vara avstängd under några dagar. Använd östra bron istället.

Arbetet kommer att utföras av frivilliga i föreningen.
2015.06.20

Årsmöte

Årsmöte för Verksamhetsåret 2014 kommer att hållas i Björkängsgården Lördagen den 11 Juli  kl 11.00

Föredragningslistan till mötet ligger under fliken INLOGGNING.2015.06.01

Nytt företag som ger rabatt

Höråsens Plantskola i Tvååker ger  mot uppvisande av ditt medlemskort 10% rabatt, undantaget är  jordprodukter och gödsel.

Se hela rabattavtalet på  inloggningssidan.2015.05.24

Utökad rabatt

Gustavssons Byggvaror i Tvååker har utökat rabatterna till oss medlemmar.  Numera får vi också 10% på samtliga byggvarors ordinarie pris. Rabattavtalet finns att läsa under Inloggningsdelen. Medtag medlemskortet vid köp.


Kaninproblem

Styrelsen  har tagit kontakt med Varbergskommuns skyddsjägare om avskjutning av kaniner i området.

Avskjutningen har efter detta startat.Vildrosvägen

Styrelsen  har fått brev ifrån Varbergs Kommun om att Vildrosvägen kommer att delas in i en Södra del och en Norra del.  Den södra delen berör vårt stugområde.  Från Havsbadsvägen och norrut fram till ängen kommer fr.o.m. 2015.06.01 att heta  Södra Vildrosvägen. Vi har beställt nya skyltar som kommer att sättas upp  så snart vi fått dessa.


Kattegattleden

Se separat flik om detta.Årsmöte

Årsmöte för Verksamhetsåret 2014 kommer att hållas i Björkängsgården Lördagen den 11 Juli  kl 11.00

Mer information om detta lite längre fram.2015.04.03

Vårstädningen

Styrelsen tackar föreningens medlemmar för den fina uppslutningen. Bilder finns att beskåda under fliken "Galleri".

Det har även inkommit  bilder  på hur Björkäng såg ut förra seklet. Har ni fler bilder så tar vi tacksamt emot dessa.


 


2015.03.29

Kattegattleden

Nytt om Kattegattleden på en  flik i hemsidan, se  menyflikarna.


2015.02.22

Vårstädning

Vårstädningen 2015 sker på Långfredag  3 April.

Vi samlas på Björkängsgården  kl 11.00

Beroende på väder så "luntar" vi  allmänna ytor samt  samlar upp ris m.m.   Eventuellt så eldar vi också upp  rishögarna. Sedan så fyller vi  hål i vägarna med asfaltskross.

När allt är klart så återsamlas vi på Björkängsgården för lite korvgrillning och samkväm.


Midsommarfirandet

Föreningens omtyckta midsommarfirande har ju varit på väg att inte bli av. Men föreningens nestor på midsommarfirande Benny Bengtsson   har lovat att ta hand om detta i år. Våran tidigare speleman Martin har Benny också bokat till midsommarafton.Bilder från förr

Vi vill göra föreningens hemsida ännu intressantare. Ni som är "inventarier" i Björkäng, har ni gamla bilder från förr? Kanske sådana som visar hur det såg ut förra seklet.  Är det vanliga svartvita foton så  kan vi kanske låna dom någon dag för att scanna in dom till digitalt format.

Någon kanske kan tänka sig att skriva några rader om "gamla" Björkäng.

Tänk att få delge alla  medlemmar hur Björkäng förändrats.

Kontakta mig via mail

Calle
2015.02.04  Ny

Grannsamverkan

Det har inkommit frågor angående detta med Grann-samverkan.  Att bilda ett grannsamverkans-område av hela Björkäng är inte lämpligt. Lämplig storlek är en gata eller ett kvarter.  Idag finns det Grannsamverkan på Paradisvägen och på någon gata på norra området.


Mer om Grannsamverkan.  Här2015.01.18

Medlemavgift för 2015

Inbetalningskorten för 2015 är ivägskickade. De som redan registrerat sin mailadress hos kassören har säkert redan fått ett mail med sin faktura. Övriga kommer under veckan att få  sin faktura via  posten. När kassören mottagit er inbetalning så kommer ni att få ett medlemskort via posten. Detta kan ni sedan visa upp för att erhålla rabatt hos de företag som erbjuder föreningen medlemmar rabatt och erbjudanden.

Inloggningsuppgifterna har fr.o.m 2015.01.18 bytts ut mot nya. Nytt lösenord kommer tillsammans med medlemskortet.


2015.01.01

Styrelsen önskar alla en God fortsättning

2015 kommer att innebära  vissa förändringar.

- Dels så kommer  inbetalningskort för medlems-avgiften att skickas ut nu i början av året. När sedan kassören registrerat er inbetalning så kommer ett medlemskort samt inloggningsuppgifter till hemsidan att skickas ut.

- En annan nyhet är att föreningen har slutit ett rabattavtal med Gustavssons Byggvaror i Tvååker. Föreningens medlemmar erhåller 15 - 20% rabatt på stora delar av deras sortiment. Via hemsidan kommer vi också att delge förhandsinformation om kampanjer som dom har. Vid uppvisande av medlemskortet så kan ni dra nytta av  rabatterna. Rabattavtalet finns att se under inloggningsdelen.

Vi  jobbar på att kunna ansluta fler företag i Tvååkers regionen. 2014.12.14

Mer bilder och intressanta saker på gång

Nya bilder från Vårstädningen  och Midsommar-firandet 2014 finns på Galleridelen på hemsidan.

Följ oss framöver på hemsidan.

Styrelsen har intressanta saker på gång. Mer information kommer på hemsidan inom några veckor.


2014.10.15

Medlems inloggning

För att kunna logga in på medlemssidan, kontakta  sekreteraren  och uppge namn för att erhålla inloggningsuppgifter. Se kontaktsidan.


2014.10.14

Mail-adresser

För att snabbt kunna nå våra medlemmar med föreningsinformation önskar vi att alla medlemmar som inte lämnat sin mailadress ihop med årsmötet kontaktar föreningens kassör.

Kassörens kontaktuppgifter finns under fliken kontakt2014.10.10

Kattegattsleden

Nedan finns länkar till Trafikverkets olika sidor som berör Kattegatt-ledens dragning förbi Björkäng.

Trafikverket hade den 7 oktober ett informationsmöte i Tvååkers Medborgarhus, där styrelsen var representerad.

Den planerade dragningen förbi Björkäng kommer att ske på gamla E6;ans östra sida. Detta innebär att ingen led kommer att dras igenom stugområdet.


Länk till Trafikverkets sida om Kattegattleden


Länk till Kattegattledens dragning förbi Björkäng