Björkängs Villa & Stugägareförening2021.6.02

Årsmötet är i år framflyttat till 2021.08.21. Trots att FHM släppt lite på restriktionerna så hoppas vi på fler lättnader så att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att närvar. Kallelse via anslagstavlor, FB och hemsida kommer i god tid.

Styrelsen hälsar alla medlemmar en

Varm och Fin sommar
Detta är Björkäng.


Björkäng är ett villa och sommarstugeområde som ligger  mitt emellan Varberg och Falkenberg precis vid kusten. Vi har en helt fantastisk sandstrand som är ca 1500meter lång. Stranden är långgrund och mycket populär bland barnfamiljer.


De första sommarstugorna började byggas i slutet av 40-talet och under 50-talet började en camping plats  att anläggas.


I början av 90-talet fick alla hus kommunalt vatten och avlopp. Efter det har flera hus blivit till permanentboende för sina ägare.


Vår lilla förening är en intresseförening som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas önskemål och i övrigt verka för allas trevnad.


Stugområdet sträcker sig från Gamla Strandvägen i söder till Anemonvägen / Vildrosvägen i norr. Totalt finns ca 155 fastigheter i vårt område.