Kattegattleden

Aktuellt om

Kattegattleden


2016.08.06

Kattegattleden

Trafikverket har flyttat fram byggstarten av cykelleden.

Start sker 2018

Klicka på nedanstående länkar för att se hur planen är.


Länk till Trafikverkets sida om Kattegattleden


Länk till Kattegattledens dragning förbi Björkäng


2016.02.01

Kattegattleden

Trafikverket har lagt fram en ny plan på hur Kattegattleden skall passera Björkäng.

Tanken är att följa gamla E6;an förbi Björkäng.


Klicka på nedanstående länkar för att se hur planen är.


Länk till Trafikverkets sida om Kattegattleden


Länk till Kattegattledens dragning förbi Björkäng


2015.05.24

Kattegattleden

Inget nytt avseende vilken sträckning som kommer att bli aktuell.

Fram tills dess har Trafikverket  breddat den markerade cykeldelen på gamla E6;an förbi Björkäng. Detta för att ge mer plats åt cyklisterna. Samtidigt har hastigheten sänkts till 60km/tim.2015.03.29

Kattegattsleden

Efter det informationsmöte om Kattegattleden som hölls i Medborgarhuset i Tvååker 6 oktober 2014 har Trafikverket kontaktat Varbergs kommun om hjälp med utredning av ett nytt alternativ på dragning av Kattegattleden.


Trafikverket och Varbergs Kommun har kontaktat fastighetsägarna på Beckasinsvägen och Björktrast-vägen för att informera dem om en alternativ dragning av Kattegattleden. Ett informationsmöte för berörda har hållits i Björkängsgården den 25 mars.


Det tidigare alternativet att dra Kattegattleden utefter gamla E6:an kvarstår fortfarande som ett alternativ.


Det nya alternativet innebär att man drar ned Kattegattleden via Gamla Strandvägen i söder och sedan följer Beckasinvägen och Björktrastvägen norrut ända fram till gamla Motellet. En ny bro måste isåfall byggas över Törlan.


Observera att inget beslut om dragning har fattats utan båda alternativen är under utredning.


Föreningens tidigare ståndpunkt om att vi förordrar alternativet att dra Kattegattleden utefter gamla E6:an kvarstår. Men det är markägarnas medgivande till att släppa till mark som avgör om Kattegattleden kan dras ned igenom Björkäng som avgör. Flera markägare är berörda.


Länk till Trafikverkets hemsida om Kattegattleden.

Här finns även namnen till handläggarna.


Länk till region Hallands sida om Kattegattleden2014.10.10

Kattegattsleden

Nedan finns länkar till Trafikverkets olika sidor som berör Kattegatt-ledens dragning förbi Björkäng.

Trafikverket hade den 7 oktober ett informationsmöte i Tvååkers Medborgarhus, där styrelsen var representerad.

Den planerade dragningen förbi Björkäng kommer att ske på gamla E6;ans östra sida. Detta innebär att ingen led kommer att dras igenom stugområdet.


Kattegattleden. Stranden i Ugglarp
Kattegattleden. Stranden i Ugglarp