GDPR

Björkängs Villa & Stugägare förening

Föreningens Integritetspolicy avseende GDPR

 Integritetspolicy Björkäng Villa- och Stugägareförening

Björkäng Villa- och Stugägareförening, nedan kallad föreningen, hanterar personuppgifter gällande medlemmarna i föreningen med syftet att administrera medlemskapet i föreningen. Då medlemskapet i föreningen är frivilligt används personuppgifterna med stöd av intresseavvägning eller rättslig förpliktelse. Föreningen är bokföringsskyldig och genom bokföringslagen följer att uppgifterna som används skall sparas i sju år.

För administration av medlemskapen finns ett medlemsregister. Behandling av personuppgifter i medlemsregistret begränsas till namn, adress och e-post . Föreningen har även en hemsida där styrelsens personuppgifter finns. Dessa uppgifter behandlas främst för att hålla kontakten med medlemmarna och för att kunna erbjuda föreningens medlemmar rabatter hos samverkanspartners. För kommunikation med medlemmarna använder föreningen även e-post och en Facebook grupp.

E-posten raderas vid inauktualitet och inlägg på Facebookgruppen en gång om året.

Inga personuppgifter från föreningen lämnas vidare utanför föreningen annat än när lag ställer sådana krav.

När medlemskapet upphör raderas personuppgifterna som behandlas med hänvisning till intresseavvägning. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt intresseavvägning, en sådan begäran skickas först till föreningens styrelse. Du har även rätt att begära radering och begränsning av dina personuppgifter, även sådan begäran skickas först till styrelsen. Har du frågor om hur föreningen behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen skall du vända dig till föreningens styrelse. Du har rätt att begära utdrag om vilka personuppgifter föreningen behandlar om dig, även detta begärs av styrelsen för föreningen. För det fall du inte är nöjd med föreningens behandling av dina personuppgifter kan du klaga till datainspektionen på e-post datainspektionen@datainspektionen.se.