Kontakt


Kontaktuppgifter.


Vid frågor kan ni kontakta:

Ordförande Peder Karlsson                 

Sekreteraren Carl-Gustaf Johansson   Vid frågor som rör ditt medlemskap.

Adressändring, ändrad mail adress,  medlemsavgiften.

Kontakta då kassören :

Jan-Olof Gustafsson               Vid frågor som rör vägarna kontaktar ni:

Lennart Karlsson   


Övriga ledamöter:

Ledamot Malin Jakobsson 

Suppleant Ylva Bengtsson

Suppleant Suzanne Eliason


Ni når styrelsen på följande mail:

  info@bjorkangsforeningen.se

Björkängs Villa & Stugägareförening

c/o Ordförande Peder Karlsson

Östra Högåsvägen 6

507 70 GÅNGHESTER