Styrelsen

Styrelsen 2018


Ordförande

Peder Karlsson


Sekreterare

Carl-Gustaf Johansson


Kassör

Jan-Olof Gustafsson


Ledamöter

Lennart Karlsson

Malin Jakobsson


Suppleanter

Ylva Bengtsson

Suzanne Eliasson