Föreningen

Björkängs Villa & Stugägare förening

Om föreningen

1952 hade Björkängs villa- och stugägareförening sitt första årsmöte.


På mötet deltog ca 20 personer och medlemsavgiften fastställdes till 5 kronor.

50-talets dagordningar skiljer sig inte så mycket från hur det är idag.

Då som nu verkar föreningen för att främja medlemmarnas trivsel i området samt skydda våra intressen.


Exempel från 1956 års dagordning är:

Simundervisningen för barnen

Ev byggande av dansbana

Räcken till spången

Renhållningen

Plantering av tallar

Plocka glas på stranden

Uppsättande av pålar på stranden för att förhindra biltrafik

Har ni gamla svartvita bilder från Björkäng på 40 /50 & 60-talet så skicka gärna dessa till mig så kan vi göra hemsidan bättre.

Även text om Björkängs historia mottages tacksamt.

  info@bjorkangsforeningen.se